Świetlica CKiS

Świetlica środowiskowa jest miejscem przeznaczonym dla dzieci uczących się w szkole podstawowej, gimnazjum i dla młodzieży ze szkół średnich. W zajęciach uczestniczą także dzieci niepełnosprawne oraz uczące się w innych placówkach o specjalnym charakterze. Bazą świetlicy jest wyposażone odpowiednio pomieszczenie w Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim przeznaczone do jej działalności. Jest to miejsce, w którym dzieci chętnie przebywają. Od początku działalności naszej świetlicy nie było dnia bez odwiedzin dzieci. Świetlica Środowiskowa dla Dzieci i Młodzieży jest szczególną bazą dla tych, którzy w głównej mierze mają potrzebę spędzania w niej wolnego czasu i którym rodzice nie mogą zapewnić opieki po zajęciach lekcyjnych.