Historia

historia

Z pierwszej kroniki placówki dowiadujemy się, że rozpoczęcie działalności kulturalnej miało miejsce we wrześniu 1959 r. W obiekcie tym została także utworzona biblioteka publiczna. W ramach placówki powstały pierwsze zespoły: muzyczny, taneczny i zespoły wokalne.

Zespoły te występowały na uroczystościach lokalnych, a także w Brodnicy, Górznie, Radzyniu Chełmińskim, Biskupcu, Łasinie, Jastrzębiu i Chodczu.

W tym czasie nastąpiło również otwarcie klubokawiarenki, gdzie zaczęto organizować cotygodniowe dancingi. Zabawy te, później odbywające się już w dużej sali, cieszyły się popularnością przez wiele lat.

Do Jabłonowa zaczęły przyjeżdżać teatry. Pierwsze spektakle na deskach naszej sceny to: „Damy i Huzary” w wykonaniu Teatru Ziemi Pomorskiej z Grudziądza i „Tajemnicza Szuflada” w wykonaniu aktorów z Baja Pomorskiego.

Na przełomie roku 1986/87 w domu kultury przeprowadzony był remont z rozbudową, w wyniku której powstało prawe skrzydło budynku. Powstała również kotłownia i instalacja centralnego ogrzewania, zaplecze sceniczne oraz biura i pomieszczenia na pierwszym piętrze, gdzie utworzono Klub Rolnika. W ramach remontu przeprowadzonego w latach 80-tych na sali położono parkiet.

W 1997 roku nastąpiła likwidacja Klubu Rolnika, na miejscu którego utworzono świetlicę środowiskową dla dzieci i młodzieży.
W 1998 roku nasze pomieszczenia opuszcza biblioteka. W pomieszczeniach po niej powstała kawiarenka poetycko – muzyczna „Pegaz”.

W ciągu kolejnych lat istnienia placówki zmieniały się jej nazwy:
1959 – 1962: Osiedlowy Dom Kultury
1962 – 1973: Miejski Dom Kultury
1973 – 1995: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
1995 – 2006: Gminno – Miejski Ośrodek Kultury
2006 – obecnie: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury

Działalnością Domu Kultury kierowali następujący kierownicy i dyrektorzy:
1. Krystyna Maliszewska
2. Felicja Pawlik
3. Barbara Alfut
4. Kazimierz Kuhn
5. p.o. Maria Płaczkowska Przydział
6. Mieczysław Berent
7. Leszek Kurowski
8. p.o. Violetta Janeczek
9. Wojciech Perszke
10. Barbara Alfut

Naszą pięćdziesięcioletnią, bardzo różnorodną i bogatą działalność, można podzielić na przedsięwzięcia kulturalne, sekcje i koła zainteresowań oraz działalność sportowo – rekreacyjną.

Nie sposób powiedzieć o wszystkim, ale warto wspomnieć o najciekawszych przedsięwzięciach, których Dom Kultury był organizatorem lub współorganizatorem.

Kroniki podają, że na początku działalności większość imprez wynikała z kalendarza rocznic i świąt państwowych.
W 1975r. byliśmy organizatorem Turnieju Gmin Jabłonowo – Gruta. W roku 1978 współorganizowaliśmy XV Lecie Szczepu ZHP. W 1979 r. byliśmy organizatorami Sportowych Igrzysk Zimowych Pracowników Gospodarki Żywnościowej PGR – BS. Organizowaliśmy też Wojewódzkie Święto Młodości i Dożynki Młodzieżowe.

W 2007 roku byliśmy współorganizatorami Dożynek Kujawsko – Pomorskich. Wśród wielu atrakcji dożynkowych znalazł się również występ Trubadurów, Ireny Jarockiej i Zespołu Mazowsze.

Bardzo interesujące dla mieszkańców i mediów było Lato z Regionalną Trójką. Ogromnym przedsięwzięciem były XIII Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich, podczas których w programie estradowym wystąpił zespół Brathanki. Na corocznych obchodach Dni Jabłonowa dla mieszkańców koncertowali między innymi: Marlena Drozdowska, zespół Happy End, Don Wasyl Junior, Zespół Boys, Ivan Komarenko, Danuta Błażejczyk, zespół Backup, Krystyna Giżowska, Zespół Krywań, Czerwone Gitary.

Corocznie organizujemy dożynki gminne, turnieje sołectw, obchody dnia strażaka, obchody Dnia Dziecka. Szczególne wspomnienia pozostawił organizowany przez nas Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy i dzieci z Domu Dziecka z Dębowej Łąki w 2000 r.

Zorganizowaliśmy kilkanaście Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Od roku 1993 M-GOK organizuje koncerty zespołów muzycznych na Rynku oraz festyny i pikniki dla mieszkańców.

Odbywały się także Zaduszki poetyckie. Zorganizowaliśmy imprezę poświęconą zmarłym działaczom sportowym, działaczom i pracownikom kultury, pracownikom samorządowym i zaduszki poświęcone zmarłym pracownikom oświaty.

Organizowaliśmy spotkania z ciekawymi ludźmi, pisarzami, poetami, aktorami i artystami m.in.: Sławomirą Łozińską i Laurą Łącz, Aleksandrą Bacińską, Kubą Matejkowskim, Ryszardem Przybylskim.

Byliśmy organizatorem pięciu edycji dwóch konkursów Powiatowych: Piosenki Turystycznej i Harcerskiej oraz Pieśni Maryjnej. Na stałe do naszego kalendarza imprez wpisały się Gminne eliminacje Kolęd i Pastorałek oraz Gminny Przegląd Jasełek, M-GOK jest również organizatorem dwóch konkursów świątecznych o tematyce kulinarnej dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Nasze zespoły biorą udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez inne placówki kulturalne. Zespół muzyczny LUNA działający w latach 1967 – 1978, chociaż zmieniał się jego skład osobowy, odnosił duże sukcesy i był znany w środowisku kulturalnym województwa. Obecnie działający zespół wokalny FORTE jest laureatem wielu konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym, a także wojewódzkim.

Mieszkańcy Jabłonowa mieli okazję obejrzeć na scenie domu kultury liczne spektakle, m. in. : „Damy i Huzary” „Grube ryby”, „Dzidziuś”, „Takie Czasy”, „Letni Dzień”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Trudna Miłość”. Ważną formą upowszechniania kultury są przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży. Ze spektaklami najczęściej przyjeżdżały do nas: Teatr Ziemi Pomorskiej z Grudziądza, Baj Pomorski z Torunia, a obecnie Studio Małych Form Teatralnych ART–RE z Krakowa. Na naszej scenie wystawiali również swoje przedstawienia uczniowie jabłonowskich szkół. Dużym zainteresowaniem mieszkańców cieszyły się organizowane w Domu Kultury koncerty w wykonaniu: Zespołu Wawele z Iwoną Niedzielską, Jerzego Grunwalda, Bogdana Łazuki i Jacka Fedorowicza, greckiego zespołu PROMETHEUS, Elżbiety Igras, Katarzyny Sobczyk i Henryka Fabiana, Jacka Lecha i Lucyny Owsińskej, Kapeli Podwórkowej z Chmielnej, Gdańskiej Kapeli Podwórkowej, Piotra Szczepanika, Hanki Bielickiej, Sławka Wierzcholskiego, Grażyny Łobaszewskiej, Haliny Kunickiej i Czesława Majewskiego.

Przez kilkanaście lat z pomieszczeń domu kultury korzystał Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów. Od 2001 r. w M-GOK funkcjonuje Koło nr 17 Polskiego Związku Wędkarskiego. W gościnnych murach M-GOK swoje festiwale, konkursy, olimpiady, apele, organizują szkoły, przedszkole i organizacje społeczne. W budynku M-GOK działa również Społeczne Ognisko Artystyczne filia Toruńskiego Towarzystwa Kultury.

Od samego początku działalności, w placówce odbywały się bale sylwestrowe. Od 2000 roku M-GOK organizuje powitanie Nowego Roku na Rynku, gdzie o północy odbywają się pokazy fajerwerków.

M-GOK sprawuje merytoryczny nadzór nad świetlicami wiejskimi, które na wsiach są ośrodkami życia kulturalnego. Najaktywniejsze w świetlicach są Koła Gospodyń Wiejskich, z którymi M-GOK w oparciu o podpisane porozumienia realizuje wspólne przedsięwzięcia. Świetlice wiejskie i środowiskowe szczególną uwagę poświęcają młodzieży i dzieciom przybywającym do placówek podczas wakacji i ferii zimowych. Placówki te są sukcesywnie remontowane i doposażone w niezbędny sprzęt i urządzenia.
Od kilku lat M–GOK jest organizatorem zajęć i imprez sportowych i rekreacyjnych. Wspólnie z Urzędem Miasta byliśmy organizatorami gali sportowych, wyścigów kolarskich, rajdów samochodowych, biegów pamięci i turniejów bokserskich. Administrujemy obiektami kultury fizycznej, placami zabaw oraz kąpieliskiem w Nowej Wsi.

Dostojna Jubilatka w 2009 r. obchodziła 50-lecie działalności. Mamy głęboką nadzieję, że w następnych latach będziemy mogli jeszcze sprawniej rozwijać naszą działalność kulturalną w środowisku lokalnym Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

Redaktorzy opracowania: Barbara Alfut, Marcin Olszewski, Jan Grabowski


GALERIA ARCHIWALNYCH ZDJĘĆ Z DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W JABŁONOWIE POM.